Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal

Vendi Titulli Periudha Donator Partneri kryesor
Albania Fushata e Komunikimit “Friendly Wi-Fi Albania” 2019-2020 UNICEF EuroPartners Development
Albania Mbeshtetja e zhvillimit te Grupeve Lokale te Veprimit ne zonat rurale ne Shqiperi (qasja LEADER) 2017-2020 World Bank EuroPartners Development
Albania Mbeshtetje ndaj bashkise se Kukesit per pergatitjen e Strategjise se Zhvillimit Territorial te 2030 2015-2016 EU EuroPartners Development
Albania / Kosovo Mbeshtetja per promovimin e “Biznesit te Gjelbert” 2014-2016 EU EuroPartners
Western Balkans Vleresimi i Trete i Perkohshem i Assitences se IPA 2014-2015 DG ELARG, EC Humelica Consulting International
Albania Vetevleresim i Shqiperise per CARDS/projektet e IPA 2013 2013 EU EuroPartners Development
Albania Nxitja e bashkepunimit dhe levizshmerise perben grupe ekonomike 2012-2013 EU EuroPartners Development
Serbia Pergatitja e Termave te References per IPA “Reformimi I Koordinimit te Politikave dhe Qendra e Qeverise” 2011-2012 EU Humelica Consulting International
Albania Fushata per ndergjegjesimin publik ndaj Sistemit te Metrologjise, Standardeve, Testimeve dhe Cilesise (MSTC) 2011 World Bank EuroPartners Development
Albania Pergatitja e autoriteteve shqiptare per Sistemin e Decentralizuar te Zbatimit te BE-se (SDZ) 2010-2013 EU East West Consulting
Albania, Serbia Vleresimi I mbeshtetjes se SIDA-s ndaj SEPA-s 2009 Sida SIPU International
Albania Organizimi i Turit Studimor ne Shqiperi per Zyrtaret e Qeverise se Jordanise 2009 EU EuroPartners Development
Kosovo Vleresimi i Impaktit Fiskal mbi draft legjislacionin e Sherbimit Civil ne Kosove 2008 DFID