Fushata e Komunikimit “Friendly Wi-Fi Albania”

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal
Zhvillim Social
Data e fillimit: 
01-03-2019
Data e përfundimit: 
01-02-2020
Agjencia e donatorëve: 
UNICEF
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Staf: 
3
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi i pergjithshem i projektit eshte qe te mbeshtese UNICEF-in ne promovimin e projektit, qe konsiston  ne sigurimin e nje rrjeti Wi-Fi te sigurt dhe falas ne sheshet kryesore publike te Tiranes. Te gjitha aktivitetet menaxhuese te projektit jane rreth ketyre komponenteve: Komponenti 1: Marka/Celesi i dukshem i Tirana Friendly Wi-Fi, Komponenti 2: kostot 1 vjecare te planit te komunikimit; Komponenti 3: Prodhimi i dosjeve me rezolucion te larte per te gjitha komunikimet specifike/mjetet e rritjes se ndergjegjesimit; Komponenti 4: Raportet dhe regjistrimet audio-vizuale te mjeteve mediatike duke perfshire se paku 12 shfaqje televizive ne emisionet dhe media te tjera perkatese; Komponenti 5: Organizimi I 4 aktiviteteve publike per te promovuar “Friendly Wi-Fi”: 2 evente publike ne Tirane dhe 2 evente publike ne 2 bashki te tjera.