Lajme & Publikime

EuroPartners Development si partner kryesor zbatues në Projektin: “Innovation EcoSystem in the CBC area” hap këto pozicione vakante:

  1. Senior Innovation Officer Hub Staff (deadline 05 December 2018)
  2. Scientific Staff Liaison Officer (deadline 31 January 2019)

Kush është i interesuar është i kënaqur të shprehë interesin e tij/saj së bashku me CV-të.

Jeni të interesuar mbi programin European Solidarity Corps?

Europartners Development ka përgatitur një e-leaning video me qëllim ofrimin e informaciont për të Rinjtë apo organizata të punojnë më të rinjë mbi këtë program.

European Solidarirty Corps është program i BE-së që promovon dhe nxit vullnetarizmin e të rinjtve në Europë.

Përmes kësaj video do të mësoni cilat janë mundësitë për tu përfshirë, për të aplikuar, të njiheni me kriteret dhe tematikat e mbështetura nga ky program. 

Jeni të interesuar mbi Programin Europian dedikuar të rinjve ERASMUS+?

Europartners Development ka përgatitur një e-leaning video me qëllim ofrimin e informaciont për të Rinjtë apo organizata të punojnë më të rinjë mbi këtë program.

Erasmus + është progami më BE-së që mbështet të rinjtë në fusha si arsimi, trajnimi dhe sporti.

A e dini se Bashkimi Evropian investon në instrumenta finacaiar për të rinjtë dhe organizatat rinore? Në kuadër të projektit “Të Rinjtë Shqiptar për Integrimin në BE”, Europartners Development ka përgatitur një manual ku prezantohen Instrumentet e Financimit të Bashkimit Evropian për të Rinjtë dhe Organizatat rinore.  

Në kuadër të zbatimit të Projektit: “Fuqizimi i bashkive të përzgjedhura për zbatimin e Paktit Social ofrimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror për familjet dhe fëmijët vulnerabël” në Bashkitë Devoll, Kolonjë, Tepelenë, Himarë, Selenicë, Klos dhe Korçë dhe Maliq.

EuroPartners Development në partneritet me UNICEF, shpall thirrjen për:

1 Ekspert/e digjital

Bashkëlidhur njoftimit, do të gjeni: 

Në kuadër të zbatimit të Projektit: “Fuqizimi i bashkive të përzgjedhura për zbatimin e Paktit Social ofrimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror për familjet dhe fëmijët vulnerabël” në Bashkitë Devoll, Kolonjë, Tepelenë, Himarë, Selenicë, Klos dhe Korçë dhe Maliq.

EuroPartners Development në partneritet me UNICEF, shpall thirrjen për:

1 Ekspert/e komunikimi

Bashkëlidhur njoftimit, do të gjeni:

Shqipëria, prej vitesh është e përfshirë në procesin e Integrimit në Bashkimin Evropian, i cili përbën një nga qëllimet më të rëndësishme për vendin.  Pavarësisht rëndësisë strategjike përfshirja dhe roli i organizatave rinore dhe të rinjve në këtë proces nuk është ende aq i dukshëm siç kërkohet nga BE dhe politikat e miratuara nga institucionet e saj.

The awareness of citizens and their active participation in decision making processes is an essential element of a country's democracy. The interaction of local government with citizens should be at a high degree of cooperation, as the objectives and goals are in for the common good of these two actors.

Gjate gushtit dhe shtatorit te vitit 2020, EuroPartners Development ne kuadrin e projektit “Te rinjte shqiptare per Integrimin ne BE” zhvilloi nje sondazh lidhur me njohurite qe te rinjte kane mbi ate cfare perfaqeson BE si institucion? Si funksionojne organet institucionale? Cfare ofron per qytetaret e vendeve anetare dhe/ose kandidate per anetaresim, si Shqiperia?
Ky sondazh u realizua online nepermjet aplikacionit “Polls for Pages” dhe synoi te rinj te grupmoshes 18-30 vjec. Gjithsej kishte 900 pergjigje.

Pages