Zhvillimi i Qëndrueshëm

Vendi Titulli Periudha Donator Partneri kryesor
Kosovo Mbeshtetja ndaj Kosoves me pergatitjet per pjesemarrjen ne programet e BE-se 2018-2019 EU AECOM
Albania Asistenca Teknike per Programet e Unionit ne Shqiperi 2016-2018 EU Humelica Consulting International
Western Balkans Analiza e kosto-perfitimeve te Binjakezimit kundrejt Asistences Teknike (Shqiperi, Kosove, Maqedoni) 2010 EU ECORYS (The Netherlands)
Albania, Serbia Vleresimi I mbeshtetjes se SIDA-s ndaj SEPA-s 2009 Sida SIPU International