Zhvillimi i Qëndrueshëm

Vendi Titulli Periudha Donator Partneri kryesor
Western Balkans Analiza e kosto-perfitimeve te Binjakezimit kundrejt Asistences Teknike (Shqiperi, Kosove, Maqedoni) 2010 EU ECORYS (The Netherlands)
Albania, Serbia Vleresimi I mbeshtetjes se SIDA-s ndaj SEPA-s 2009 Sida SIPU International