Analiza e kosto-perfitimeve te Binjakezimit kundrejt Asistences Teknike (Shqiperi, Kosove, Maqedoni)

Vendi: 
Western Balkans
Kategoria: 
Zhvillimi i Qëndrueshëm
Data e fillimit: 
23-01-2010
Data e përfundimit: 
23-05-2010
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
ECORYS (The Netherlands)
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivat e ketij vleresimi ishin:

  • Vleresimi I kontributit te mjeteve te Binjakezimit dhe mjeteve te Asistences Teknike ne procesin e vleresimit te pergjithshem te pranimit ne vendet e Ballkanit Perendimor dhe Turqi, ne vecanti nepermjet nje analize krahasuese (bazuar ne nje numer te sektoreve kryesore) te avantazhit relative dhe konsideratat paresorqe justifikojne zgjedhjen e instrumentave te ndryshem (Binjakezimi/Asistenca Teknike) per zbatimin e asistences financiare ne keto shtete
  • Per te siguruar mesime dhe udhezime per programimin dhe planifikimin e asistences se ardhshme, ku nepermjet vleresimit te kosto-perfitimeve ndihmojne vendimmarresit te vleresojne se ne cilat raste duhet te perdoret Binjakezimi ose Asistenca Teknike

Llojet e sherbimeve ishin:

  • nje analize e kosto-perfitimeve me gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet duke u siguruar menaxhereve operacionale ne Delegacionet e KE-se dhe administratave te shteteve perfituese me udhezime per nje vleresim te balancuar te modaliteteve te zbatimit me te pershtatshme per asistencen qe ata kane nevoje
  • nje harte te mjeteve te zbatimit te asistences (B/AT) dhe perdorimi I tyre ne nje numer te sektoreve kyce ne shtetet qe jane perfshire per kete vleresim