Mbeshtetja per forcimin e sistemit gjyqesor ne Shqiperi

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Demokratizimi
Data e fillimit: 
23-12-2008
Data e përfundimit: 
23-10-2010
Agjencia e donatorëve: 
Spanish Agency for Cooperation
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Qellimi I projektit eshte qe te kontribuoje ne forcimin e shtetit te se drejtes ne Shqiperi. Konkretisht projekti mbeshtet forcimin e sistemit gjyqesor ne Shqiperi.

Llojet e sherbimeve qe ofrohen:

  • Konsolidimi I mekanizmave te kontrollit te efektivitetit gjyqesor ne Shqiperi
  • Permiresimi I niveleve te komunikimit ndermjet sistemit gjyqesor dhe shoqerise civile ne Shqiperi
  • Forcimi I aktiviteteve te formimit dhe zbulimit te Shkolles se Magjistratures
  • Konsolidimi I Qendres shqiptare per Dokumentacionin Gjyqesor