Vleresimi i Asistences Mbeshtetese ne Kosove

Vendi: 
Kosovo
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
01-05-2011
Data e përfundimit: 
20-09-2011
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
EPRD Poland
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Qellimi I pergjithshem eshte vleresimi i Asistences Afatmesme per Kosoven per te fituar njohuri ne lidhje me vazhdimesine e Asistences Afatmesme ndaj Kosoves.

Objektivi specifik eshte Vleresimi I performances se Asistences Afatmesme te Kosoves per te permiresuar zbatimin e te ardhmes emocionuese dhe te mundshme te Asistences Afatmesme te Kosoves.