Organizimi i “Vrapo kunder korrupsionit” ne kuadrin e “Javes se Integrimit”

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Zhvillim Social
Data e fillimit: 
14.10.2019
Data e përfundimit: 
20.02.2020
Agjencia e donatorëve: 
European Union
Partneri kryesor: 
AECOM, Netherlands
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi i pergjithshem eshte qe te mbeshtese Ministrine e Drejtesise me organizimin e “Vrapo kunder Korrupsionit”.

Objektivat specifike te kontrates jane si ne vijim:
(i) zhvillimi I nje koncepti dhe plani pune per te organizuar “Vrapo kunder korrupsionit” duke perfshire arritjet dhe afatin kohor;
(ii) zhvillimi, organizimi, shtrirja dhe promovimi I ketij aktiviteti, duke perfshire krijimin e nje faqeje internet per regjistrim dhe pergatitjen e nje pakete informimi per shtypin dhe permbajtje te medias sociale qe do te shperndahen nepermjet departamentit te shtypit te Ministrise se Drejtesise;
(iii) te lidhur te gjitha palet e interesuara te perfshira dhe organizuar dhe ndjekur nje zbatim korrekt te ngjarjes dhe sigurimi I autorizimeve per organizimin e maratones.

Dy outpute kryesore pritet te arrihen:

  1. Organizimi I Aktivitetit Masiv “Vrapo kunder korrupsionit” ne kuadrin e Javes se Integrimit 2019. 550 pjesemarres do te kete ne fushaten drejtuese.
  2. Do te prodhohen materialet promovuese per fushaten “Vrapo kunder korrupsionit”:
  • Faqja zyrtare run-against-corruption.eu
  • Dizenjimi I 9 fotografive per perfituesit e meposhtem: EUD, MOJ, UN, CoE, IES, Ambasada Hollandeze etj
  • Dizenjimi dhe realizimi I 6 banerave me logon e Vrapo kunder Korrupsionit
  • Dizenjimi I nje video promovuese per aktivitetin Vrapo kunder korrupsionit.
  • Zhvillimi I nje baze te dhenash on-line per regjistrimin e vrapuesve;
  • Dizenjimi dhe prodhimi I 12 medaljeve per 3 fituesit e maratones prej 5 km dhe 10 km;
  • Dizenjimi dhe prodhimi I 150 bluzeve me logo per 150 te regjistruarit e pare’
  • Realizimi I nje videoje me momentet krysore te aktivitetit te Vrapo Kunder Korrupsionit, organizuar me 8 shkurt 2020.