Mbeshtetje ndaj Ministrise se Mjedisit ne realizimin e nje Plani Operacional per sektorin e mjedisit

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
23-01-2011
Data e përfundimit: 
23-05-2011
Agjencia e donatorëve: 
SIDA
Partneri kryesor: 
SIPU International
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi I projektit eshte qe te ndihmoje Ministrine e Mjedisit dhe Ministrine e FInancave ne ndryshimet e planifikimit aktual dhe instrumenteve te buxhetit per te bere te mundur nje Plan Operacional dhe nje Buxhet per sektorin e mjedisit.

Llojet e sherbimeve te ofruara:

  • Propozime mbi ndryshimet e nevojshme te procesit te planifikimit dhe buxhetimit  ne Shqiperi duke e beret e mundur administrimin e nje process buxhetimi ne nivel sktorial dhe prezantimin e nje buxheti sektorial per sektorin e mjedisit
  • Propozime mbi temat e dialogut dhe  negociatave ndermjet Ministrise se Financave dhe MAMPU. Propozime mbi te njejtat tema ne dialog me institucione te tjera qeveritare ne Shqiperi.
  • Nje liste me cmime te percaktuara te aktiviteteve ekzistuese ne sektorin e mjedisit, transferuar ne zerat e shpenzimeve te perfshira ne klasifikimin ekonomik te buxhetit vjetor qeverise se Shqiperise.