IT dhe Studimi teknik I IT dhe COMMS per sektorin e Zbatimit te Ligjit

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
06-01-2009
Data e përfundimit: 
20-02-2009
Agjencia e donatorëve: 
EU
Partneri kryesor: 
Soges SpA
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi global eshte qe te siguroje nje vleresim te situates se zbatimit, perdorimit dhe efikasitetit te projekteve te Teknologjise se Informacionit dhe Tele-komunikacionit (COMMS) mbeshtetur nga Delegacioni I Komisionit Europian. Objektivi specifik eshte te shqyrtoje nga afer projektet e perzgjedhura te financuara nepermjet ndihmes se komunitetit me qellim vleresimin e gjendjes se zbatimit si dhe performancen e pergjithshme perfshire ceshtje te tilla si qendrueshmeria, trajnimi dhe menaxhimi I duhur I burimeve njerezore dhe materiale.