Harta e Monitorimit te Pjesemarrjes ne Shqiperi dhe Kosove

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Demokratizimi
Data e fillimit: 
25-11-2011
Data e përfundimit: 
30-12-2011
Agjencia e donatorëve: 
Olaf Palme Center
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Berja e nje vleresimi per mjetet e monitorimit te pjesemarrjes qe jane perdorur ne Shqiperi dhe Kosove duke patur si synim permiresimin e transparences dhe pergjegjshmerise te procesit te vendimmarrjes.

Llojet e sherbimeve qe ofrohen:

Dokumentimi I mjeteve te monitorimit te pjesemarrjes qe jane perdorur nga aktore te ndryshem lokale dhe nderkombetare dhe dokumentimi I tyre. Per te permendur disa aktore te rendesishem: Banka Boterore, NDI dhe UNIFEM. Zhvillimi I rekomandimeve per strategjite e ardhshme te nderhyrjes per Qendren Olof Palmer, per 2013 – 2015 ne mbeshtetjen e aktiviteteve te shoqerise civile ne te dyja shtetet.