Asistenca ndaj bashkive te Matit, Dibres, Shkodres dhe Malesise se Madhe per pergatitjen e projekteve te CBC

Vendi: 
Albania
Kategoria: 
Qeverisje e Mirë
Data e fillimit: 
01-09-2016
Data e përfundimit: 
30-11-2016
Agjencia e donatorëve: 
Swiss Government
Partneri kryesor: 
EuroPartners Development
Përshkrimi i detajuar i projektit: 

Objektivi I pergjithshem I kesaj detyre eshte qe te ndihmoje dhe trajnoje bashkite partnere, qe jane te pershtatshme per IPA CBC Shqiperi – Maqedoni dhe IPA CBC Shqiperi – Mali I Zi per te zhvilluar dhe shkruar nje concept note per thirrjen e pare te propozimit IPA CBC me Maqedonine dhe propozimin e plote te projektit per IPA CBC me Malin e Zi. Bashkite e Matit, Shkodres, Dibres dhe Malesise se Madhe kane qene te gatshme per te patur akses ne grante nepermjet projekteve te paracaktuara  ne fushen e infrastruktures ekonomike dhe sociale.

Per me teper, keto bashki jane te gatshme per ta perdorur kete mundesi ne menyre qe te aplikojne, nen IPA CBCs per te siguruar  fondet per zbatimin e ndonje projekti qe identifikohet brenda dokumentit FAP.

Llojet e sherbimeve qe ofrohen jane:

  • Rishikimi I dokumentave FAP dhe dhenia e rekomandimeve per bashkite Mat dhe Diber dhe DLDP per zgjedhjen e projekteve brenda ketij dokumenti, I cili duhet te jete I pranueshem per thirrjen per propozimet IPA CBC Maqedoni (Shtator 2016).
  • Ndermarrja e vizitave ne terren per te identifikuar partnered potenciale nga zona fqinje e Maqedonise (Tetor 2016)
  • Perfshirja e bashke-aplikanteve te interesuar per te percaktuar rolet, aktivitetet dhe pergjegjesite dhe trajnimi I tyre gjate gjithe procesit  te plote (tetor 2016)
  • Shkrimi I concept note dhe dorezimi I tij ne bashkite e Mat dhe Diber (dhe DLDP) javen e fundit te Tetor 2016
  • Mbeshtetja ndaj bashkive Shkoder dhe Malesi e Madhe per te shkruar propozimin e plote te projektit nese concept note tyre eshte perzgjedhur  ne raundin e pare.