Rreth EuroPartners Development

Qendra "EuroPartners Development" (EPD), është një OJF e cila ka per qellim rritjen e nivelit informimit te publikut dhe kapaciteteve individuale dhe insitutionale te administrates ne lidhje me politikat evropiane dhe ne pergjithesi me kuadrin e programeve te zhvillimit te shoqerise.
» me shume ...

Newsletter
Thirrje për ekspertë

Në kuadër të zbatimit të Projektit: “Fuqizimi i bashkive të përzgjedhura për zbatimin e Paktit Social ofrimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror për familjet dhe fëmijët vulnerabël” në Bashkitë Devoll, Kolonjë, Tepelenë, Himarë, Selenicë, Klos dhe Korçë dhe Maliq.

» me shume...
QËNDRIM I PËRBASHKËT I ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE DHE AKTIVISTËVE TË ANGAZHUAR NË NIVEL VENDOR, PËR TRANSPARENCË DHE PJESËMARRJE QYTETARE

#QeverisjeVendoreTransparente #PjesëmarrjeQytetare

» me shume...
Copyright © europartners.al - Te gjitha te drejtat e rezervuara.
Adresa: Rr. Ismail Qemali, P. 2K, Nr. 25 (mbi Abissnet)
email: info@europartners.al